Raderingsknappen

Används för att välja oönskade bilder och radera dem.
Det går även att radera bilder med hjälp av MENU-knappen. [Mer information]
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. / (radera)-knappen önskat läge på styrratten

  1. Tryck på [OK]


Alla bilder från detta datum
Alla i mappen
Alla filer för AVCHD-visning
Används för att radera alla bilder inom valt datumområde eller i vald mapp, eller alla AVCHD-filmer på en gång.
Flera bilder
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
Efter att ha utfört steg 2, välj den bild som ska raderas och tryck på .
För att ångra ett val trycker man en gång till på så att -markeringen försvinner.
MENU [OK]
Denna bild
Används för att radera den bild som visas för tillfället.
Alla bilder i grp. för K. tagn.
Används för att radera alla bilder i vald burstgrupp på en gång.
Allt utom denna bild
Används för att radera alla bilder i burstgruppen utom vald bild i burstgruppsvisningsläget.
Avbryt
Används för att avbryta raderingen.

Du kan växla mellan indexläget och enbildsläget när du väljer bilder
Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan () i indexläget för att återgå till enbildsläget, och vrid den mot W-sidan () i enbildsläget för att återgå till indexläget.
  • Det går även att växla mellan indexläget och enbildsläget för punkterna [Skydda], [Skicka med TransferJet] och [Utskrift (DPOF)].

Observera
  • I det enkla läget går det att välja antingen [1 bild] eller [Alla].

  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning.

Se även