Uppspelning av burstbilder

När punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] och punkten [Visa grupp för Kontin. tagning] är inställd på [Visa endast huvudbilden] går det att välja hur bildserien (burstbilderna) ska spelas upp.
Punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] och [Visa grupp för Kontin. tagning] på [Visa endast huvudbilden] med standardinställningarna.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. Välj burstbilderna med hjälp av styrratten och gör sedan på följande sätt.


Styrratt
Användningssätt
Lutad uppspelning
Det går att spela upp burstbilderna som en film genom att luta kameran åt höger eller vänster.
/
Nästa bild
/
Föregående bild
Vik ut
Används för att se burstbilderna på en indexskärm.

Lutad uppspelning

Burstbilderna spelas upp på ett smidigt sätt som en film.
  1. Tryck på på styrratten för att gå över till skärmen för lutad uppspelning.

  1. Luta kameran åt höger eller vänster, med kamerans mittpunkt som axel.

  1. För att avsluta den lutade uppspelningen räcker det att göra vilken manöver som helst, t.ex. trycka på på styrratten.

Vik ut

Miniatyrbilder för bilderna i burstserien visas längst ned på skärmen. Vald bild förstoras.
  1. Tryck på på styrratten för att vika ut burstbilderna.

Burstbildsserien visas i indexform.
När bilderna visas i indexform, visas på huvudbilden.
  1. Tryck på / för att se var och en av bilderna i en burstgrupp.

  1. För att växla mellan enbildsvisning och indexvisning trycker man på .

  1. Tryck på för att avsluta burstvisningen.

Se även