Framrullning av panoramabilder på skärmen

Det går att rulla fram panoramabilder genom att trycka på mittknappen på styrratten medan panoramabilden visas. Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att se hela bilden igen.
A: Anger vilken del av hela panoramabilden som visas

Styrratt
Användningssätt
Används för att starta/pausa framrullningen
Flytta visad del av bilden

  • Det kan hända att panoramabilder som är tagna med en annan kamera inte går att rulla fram på rätt sätt.

  • Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att se hela bilden igen.

Observera
  • Panoramabilder som är lagrade i formatet [Hög upplösning] tar längre tid att rulla fram än panoramabilder i vanlig storlek.

Se även