Inspelningssätt

Det går att välja vilket tagningsläge som ska användas när lägesomkopplaren är inställd på [Stillbild].
  1. MENU (Inspelningssätt) önskat läge


(Intelligent autojustering)
Används för att ta bilder med automatiska inställningar. [Mer information]

(Bättre autojustering)
Används för att ta stillbilder med högre kvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget. [Mer information]

(Autoprogram)
Används för att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. [Mer information]
Det går även att välja olika inställningar på menyn.

(3D-stillbild)
Används för att ta bilder som går att spela upp som stereobilder på en 3D-TV. [Mer information]

(Bildeffekt)
Används för att ta stillbilder med en egen textur för önskad effekt. [Mer information]

(Scenval)
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener. [Mer information]

(Suddig bakgrund)
Används för att ta bilder mot en suddig bakgrund, så att motivet framträder tydligare. [Mer information]

Se även