Scenval för filmer

Det går att välja vilket tagningsläge som ska användas för att filma när lägesomkopplaren är inställd på [Film].
  1. MENU (Scenval för filmer) önskat läge


(Intelligent autojustering)
Används för att filma med helautomatiska inställningar. [Mer information]

(Scenval)
Används för att spela in filmer med olika förinställningar för olika sorters scener. [Mer information]

Angående scenigenkänning

Scenigenkänningsfunktionen används i det intelligenta autojusteringsläget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.