Panoramatagning

Används för att välja panoramatagningsläge när lägesomkopplaren är inställd på [Panorering].
  1. MENU (Panoramatagning) önskat läge


(iPanorering)
Används för att ta vanliga panoramabilder. [Mer information]

(3D-panorering)
Används för att ta en panoramabild som går att spela upp i stereo på en 3D-TV. [Mer information]

(Multivinkelsvepning)
Används för att ta panoramabilder som går att spela upp som stereobilder på kameran. [Mer information]

(iUndervattenspanorering)
Används för att ta panoramabilder under vattnet med kameran monterad i ett undervattenshus (t.ex. Marine Pack).