Enkelt läge

Används för att ta stillbilder på enklast möjliga sätt.
Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se.
  1. MENU (Enkelt läge) på styrratten

  1. [OK]

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att avsluta det enkla läget: MENU [Avsluta det enkla läget]
Observera
  • Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.

Angående scenigenkänning

Scenigenkänning fungerar även i det enkla läget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.

Tagningsfunktioner som går att använda i det enkla läget (tagning)


MOVIE (film)-knappen
Används för att spela in filmer med ljud.
Stillbildsstorlek
MENU [Stillbildsstorlek] på styrratten önskat läge
Välj mellan [Stor] och [Liten].
Självutlösare
på styrratten önskat läge
Välj mellan [På] och [Av].
Blixt
på styrratten önskat läge
Välj mellan [Auto] och [Av].

Se även