Suddighetseffekt

Används för att ställa in suddighetsgraden för bakgrunden vid tagning i läget för suddig bakgrund.
  1. MENU (Suddighetseffekt) önskat läge(Låg)
Välj mellan en svag, medelstark eller stark suddighetseffekt för bakgrunden.
(Mellan)

(Hög)

Se även