Filmkvalitet/Filmstorlek

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittligt bittal), desto högre bildkvalitet.
Välj filminspelningsformat genom att trycka på MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Filmformat] i tagningsläget. [Mer information]
Om punkten [Filmformat] är inställd på [AVCHD] så välj filmstorlek med hjälp av [Filmkvalitet], och om [Filmformat] är inställd på [MP4] så välj filmstorlek med hjälp av [Filmstorlek].

Filmkvalitet (inspelningsformat: AVCHD)

  1. MENU [Filmkvalitet] önskat läge

Filmer som spelas in med den här kameran lagras i AVCHD-format med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i interlace-format med Dolby Digital-ljud.


Filmkvalitet
Genomsnittligt bittal
Beskrivning

AVC HD 24M (FX)
24 Mbps
Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (50i/60i)

AVC HD 17M (FH)
17 Mbps
Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (50i/60i)
AVC HD 9M (HQ)
9 Mbps
Används för att filma med normal bildkvalitet i storleken 1440×1080 (50i/60i)

Filmbildstorlek (inspelningsformat: MP4)

  1. MENU [Filmstorlek] önskad storlek

Filmer som spelas in med den här kameran lagras i MPEG-4-format med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive ungefär 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med AAC-ljud och filtillägget mp4.


Bildstorlek för filmer
Genomsnittligt bittal
Beskrivning
MP4 12M
12 Mbps
Inspelning i 1440×1080-format

MP4 6M
6 Mbps
Inspelning i 1280×720-format

MP4 3M
3 Mbps
Inspelning i VGA-format

Observera
  • När bildstorleken är inställd på [MP4 3M] blir bilden i teleformat.

  • Det kan ta en lång stund att skapa AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 24M (FX)]-format, eftersom bildkvaliteten först måste omvandlas. Om du vill spara[AVC HD 24M (FX)]-filmer utan att omvandla bildkvaliteten så använd Blu-ray–skivor.