HDR-målningseffekt

Ställ in effektens nivå när du väljer [HDR-målning] i bildeffektläget.
  1. MENU (HDR-målningseffekt) önskat läge(Låg)
Välj mellan en svag, medelstark eller stark framhävning av färger osv.
(Medel)

(Hög)

Se även