Illustrationseffekt

Ställ in effektens nivå när du väljer [Illustration] i bildeffektläget.
  1. MENU (Illustrationseffekt) önskat läge(Låg)
Används för att lägga till en svag, medelstark eller stark illustrationseffekt.
(Medel)

(Hög)

Se även