ISO

Används för att ställa in ljuskänsligheten när kameran är inställd på autoprogramläget.eller när [Undervatten]-läget är valt bland scenlägena. I filmläget är punkten [ISO] fast inställd på [Auto]. Dessa inställningar går inte att ändra.
  1. MENU (ISO) önskat läge


(Auto)
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

///////
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).
Högre ISO-inställningar än [ISO6400] åstadkoms med hjälp av [Klarbildszoom]-teknologi och bursttagning med överlappning.

Observera
  • När punkten [ISO] är inställd på [ISO6400] eller [ISO12800] kan det ta en stund att lagra en bild, eftersom kameran skapar bilden med hjälp av överlappning. Blixten går inte att använda med de inställningarna.

Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Se även