Undervattensvitbalans

Används för att justera färgtonerna när kameran är inställd på [Undervatten]-läget bland scenlägena eller när punkten [Panoramatagning] är inställd på [iUndervattenspanorering].
  1. MENU (Undervattensvitbalans) önskat läge


(Auto)
Används för att automatiskt justera färgtonerna för undervattensförhållanden så att färgerna ser naturliga ut.

(Undervatten 1)
Används för att justera färgtonerna för undervattensförhållanden med mycket blått.

(Undervatten 2)
Används för att justera färgtonerna för undervattensförhållanden med mycket grönt.

(One Push)
Används för att justera vitbalansen i förhållande till ljuskällan. Den vita färg som lagras i minnet i [One Push-inst.]-läget blir till vit grundfärg. Använd det här läget när färgerna inte blir bra i [Auto]-läget eller de övriga lägena.

(One Push-inst.)
Används för att lagra den grundläggande vita färg som ska användas i [One Push]-läget. [Mer information]

Observera
  • Beroende på vattnets färg kan det hända att undervattensvitbalansen inte fungerar ordentligt, även om du väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].

  • När blixten är inställd på [På] går undervattensvitbalansen bara att ställa in på [Auto], [One Push] eller [One Push-inst.].

  • Referenserna för vitt som laddas när man använder [Vitbalans] och [Undervattensvitbalans] lagras var för sig.

Se även