Intervall för Kontin. tagning

Används för att ställa in hur många bilder som ska tas per sekund vid bursttagning.
  1. MENU (Intervall för Kontin. tagning) önskat läge


(Hög)
Används för att ta en bildserie på mellan 2 och 10 bilder i en följd.

(Låg)

Observera
  • När en lång slutartid används kan det hända att antalet bilder per sekund minskar.

Se även