Scenigenkänning

Kameran avkänner automatiskt tagningsförhållandena och tar sedan bilden. När rörelser upptäcks ökas ISO-känsligheten i förhållande till rörelserna för att minska risken för rörelseoskärpa. När kameran är inställd på det intelligenta autojusteringsläget går det att välja läget [Avancerad] i vilket kameran automatiskt tar två bilder i följd.
I scenigenkänningsläget visas ikonerna på olika ställen på skärmen beroende på omständigheterna. Det beror på om kameran upptäckt en viss sorts scen eller ett visst förhållande. Om kameran känner igen scentypen tänds en ikon och en guide som t.ex. (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt), (Nattmotiv), (Motljusporträtt), (Motljus), (Landskap), (Makro), (Strålkastare) eller (Låg belysning) på den första raden. När kameran upptäcker ett visst förhållande visas ikoner som (stativ) eller (rörelse) på den andra raden. Det kan hända att kameran upptäcker både scentypen och förhållandena, eller bara det ena av dem.
  1. MENU (Scenigenkänning) önskat läge


(Auto)
När kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till lämpliga inställningar och tar bilden.

(Avancerad)
När kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till lämpliga inställningar. När kameran upptäcker en scen av typ (Nattmotiv), (Nattporträtt), (Motljus) eller (Motljusporträtt) ändrar den automatiskt inställningarna och tar ytterligare en bild.
  • När kameran tar två bilder i följd blir +-märket på -ikonen grönt.

  • Om kameran har tagit två bilder visas de bredvid varandra omedelbart efter tagningen.

  • När [Blundningsreduc.] visas tar kameran automatiskt två bilder, och sedan väljs automatiskt en bild där motivet har ögonen öppna. [Mer information]


Observera
  • Scenigenkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.

  • Blixten går bara att ställa in på [Auto] eller [Av].

  • Det kan hända att scener inte upptäcks beroende på tagningsförhållandena.

  • I fokusföljningsläget upptäcks inte scener av typ (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt) eller (Motljusporträtt).

  • Om kameran används i en miljö där vibrationer överförs till den när den är inställd på både (stativ) och (Nattmotiv) samtidigt, kan det hända att (stativ)-förhållandena inte upptäcks.

  • Ibland kan det hända att en lång slutartid ställs in när tagningsförhållandena känns igen som både (stativ) och (Nattmotiv) samtidigt. Håll kameran stilla under tagningen.

Avancerat läge

I läget [Avancerad] tar kameran två bilder i följd med olika inställningar på nedanstående sätt när den upptäcker en scen av typ (Nattmotiv), (Nattporträtt), (Motljus) eller (Motljusporträtt), då bilderna lätt blir suddiga, eller när tagningsförhållandena uppfattas som både (Nattmotiv) och (Stativ) samtidigt. Sedan går det att välja önskad bild bland de två tagna bilderna.


Första bilden*
Andra bilden
Bilden tas i läget för långsam synkronisering.
Bilden tas med ökad känslighet och minskad risk för skakningsoskärpa.
Bilden tas i läget för långsam synkronisering med det ansikte som upplyses av blixten som riktmärke.
Bilden tas med ökad känslighet med ansiktet som riktmärke och minskad risk för skakningsoskärpa.
Bilden tas i läget för långsam synkronisering.
Bilden tas med en längre slutartid utan att öka känsligheten
Bilden tas med blixt.
Bilden tas med ljusstyrkan och kontrasten för bakgrunden justerade.
Bilden tas med det ansikte som upplyses av blixten som riktmärke.
Bilden tas med ljusstyrkan och kontrasten för ansiktet och bakgrunden justerade.

* När punkten [Blixt] är inställd på [Auto].
Hur fungerar blundningsreduceringsfunktionen?
När [Avancerad] är inställt tar kameran automatiskt två bilder i följd* när den upptäcker en scen av typ (Porträtt) eller (Barn). Sedan väljer kameran automatiskt en bild där motivet inte blundar och visar och lagrar den bilden. Om motivet blundar på båda bilderna visas meddelandet ”Blundande öga identifierat”.
* Utom när blixten utlöses eller när en långsam slutartid är inställd.
Se även