Leendeavkänning

När kameran upptäcker ett leende utlöses slutaren automatiskt.
 1. MENU (Leendeavkänning) [På]

 1. Vänta tills kameran upptäcker ett leende.

När kameran upptäcker ett leende och leendenivån överskrider -punkten på mätaren börjar kameran automatiskt ta bilder.
 • Om man trycker ner avtryckaren under leendeavkänning tar kameran en bild och återgår sedan till leendeavkänningsläget.(På)
Leendeavkänningsfunktionen används.
(Av)
Leendeavkänningsfunktionen används ej.

Tips för att ta bättre bilder på leenden
 1. Undvik att täcka för ögonen med håret. Undvik att täcka för ansiktet med hattar, masker, solglasögon eller liknande.

 1. Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför kameran. Håll ögonen smala.

 1. Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns.

 • Slutaren utlöses när en person vars ansikte avkänns ler.

 • Det går att välja och registrera vilket motiv som ska prioriteras vid ansiktsavkänning med hjälp av punkten [Ansiktsavkänning]. När valt ansikte är registrerat i kamerans minne utförs leendeavkänning bara för det ansiktet. [Mer information]

 • Om kameran inte lyckas upptäcka något leende, så välj MENU [Leendekänslighet] och ändra inställningen till [Småleende].

Observera
 • Tagningen i leendeavkänningsläget avslutas automatiskt om minneskortet eller internminnet blir fullt.

 • Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.

 • Leendeavkänningsfunktionen fungerar inte när någon annan zoomfunktion än optisk zoom används.

Se även