Ansiktsavkänning

När ansiktsavkänningsfunktionen används upptäcker kameran automatiskt motivens ansikten och ställer även in skärpan, blixten, exponeringen, vitbalansen och rödögereduceringen automatiskt.
Om kameran upptäcker mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och ställer in skärpan på det. Den ram som skärpan ställs in för lyser grönt när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
  1. MENU (Ansiktsavkänning) önskat läge(Av)
Ansiktsavkänningsfunktionen används ej.
(Auto)
Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt ska ställa in skärpan på.

(Barnprioritet)
Kameran upptäcker och tar bilder med företräde för barnansikten.

(Vuxenprioritet)
Kameran upptäcker och tar bilder med företräde för vuxnas ansikten.

Observera
  • [Av] går inte att välja när punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

  • [Ansiktsavkänning] går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och mätsättet är inställt på [Multi].

  • Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att använda när någon av de andra zoomfunktionerna än optisk zoom används.

  • Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten i bilden.

  • Det kan hända att barn och vuxna inte upptäcks på rätt sätt beroende på tagningsförhållandena.

  • Vid tagning med leendeavkänning ställs punkten [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om den är inställd på [Av] här.

Se även