SteadyShot för film

Det går att justera SteadyShot-effektens styrka vid filminspelning.
  1. MENU (SteadyShot för film) önskat läge(Standard)
Ger en normal SteadyShot-effekt under stabila tagningsförhållanden.
(Aktiv)
Ger en kraftigare SteadyShot-effekt.

Observera
  • När [SteadyShot för film]-inställningen ändras, ändras även synvinkeln.

Se även