Kameraguide

Den här kameran har en inbyggd funktionsguide. Tack vare den kan du söka bland kamerans funktioner när det behövs.
När du har läst igenom guiden kan du sedan använda vald funktion.
  1. Tryck på MENU-knappen.

  1. Välj önskad MENU-punkt med hjälp av / på styrratten.

  1. Tryck på / (Kameraguide)-knappen.

Användningsguiden för MENU-punkten som du valde i steg 2 visas på skärmen.
  1. Använd / för att växla mellan skärmarna för sammanfattning, användningssätt och detaljerad information.

  • När [Använd denna funktion] visas på skärmen så välj det för att gå över till det läget.

  • Om man trycker på / (Kameraguide)-knappen när MENU-skärmen inte visas går det att söka i guiden med hjälp av nyckelord och ikoner.

  1. Tryck på / (Kameraguide)-knappen för att avsluta guiden.