MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen

I nedanstående tabell anger en bock inställningar som du själv kan ändra, medan – anger inställningar som inte går att ändra. Det kan hända att en viss punkt är fast inställd eller bara går att ändra på ett begränsat sätt beroende på tagningsläget. Se respektive avsnitt för närmare detaljer.

Lägesomkopplare
Menypunkter
Inspelningssätt
Scenval för filmer
Panoramatagning
Bildeffekt
Scenval
Enkelt läge
Suddighetseffekt
Stillbildsstrl. (Dual Rec)
Stillbildsstorlek
Storlek för panoramabilder
Filmkvalitet
Filmstorlek
HDR-målningseffekt
Område att framhäva
Färgton
Extraherad färg
Vattenfärgseffekt
Illustrationseffekt
EV
ISO
Vitbalans*1
Undervattensvitbalans
Skärpa
Mätmetod
Intervall för Kontin. tagning
Scenigenkänning
Försköningseffekt*2
Leendeavkänning
Leendekänslighet
Ansiktsavkänning*3
Blundningsreduc.
SteadyShot för film
Kameraguide
(Inställningar)

MENU-punkter som bara går att använda i somliga scenlägen/bildeffektlägen

Ikonerna under respektive anger vilka lägen som går att välja.

Lägesomkopplare
Menypunkter
(Stillbilder)
(Filmer)
Scenval för filmer
Panoramatagning
Enkelt läge
Suddighetseffekt
Stillbildsstrl. (Dual Rec)
Stillbildsstorlek
Storlek för panoramabilder
Filmkvalitet
Filmstorlek
HDR-målningseffekt
Område att framhäva
Färgton
Extraherad färg
Vattenfärgseffekt
Illustrationseffekt
EV
ISO
Vitbalans*1
Undervattensvitbalans
Skärpa
Mätmetod
Intervall för Kontin. tagning
Scenigenkänning
Försköningseffekt*2
Leende- avkänning
Leendekänslighet
Ansiktsavkänning*3
Blundningsreduc.
SteadyShot för film
Kameraguide
(Inställningar)

*1 Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in på [Blixt] när något av lägena (Anti-rörelseoskärpa), (Handskymning) eller (Hög känslighet) är valt bland scenlägena.
*2 Punkten [Försköningseffekt] går inte att ställa in på [Av] när (Försköningsläget) är valt bland scenlägena.
*3 Punkten [Ansiktsavkänning] går inte att ställa in på [Av] när (Försköning) eller (Mjuka motiv) är valt bland scenlägena.