Enkelt läge

Vid uppspelning av stillbilder i det enkla läget blir texten på uppspelningsskärmen större och indikatorerna blir lättare att se.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU (Enkelt läge) [OK] på styrratten

För att avsluta det enkla läget: MENU [Avsluta det enkla läget].
Observera
  • Batteriströmmen förbrukas snabbare, eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt ökar.

  • Tagningsläget ändras också till [Enkelt läge].

Visningsfunktioner som går att använda i det enkla läget.

I det enkla läget går det bara att använda raderingsfunktionen.

/ (Radera)-knappen
Används för att radera den bild som visas för tillfället. Välj [OK] .
MENU-knapp
Det går att radera antingen den bild som visas för tillfället med hjälp av [1 bild], eller alla bilder inom valt datumområde eller i internminnet (när det används) med hjälp av [Alla].
Välj [Avsluta det enkla läget] [OK] för att lämna det enkla läget.

Observera
  • När ett minneskort är isatt i kameran ställs punkten [Visningssätt] in på [Datumvisning].