Skicka med TransferJet

TransferJet är en teknik för trådlös överföring på kort håll, som gör det möjligt att överföra data mellan två produkter som placeras nära varandra.
Kontrollera om din kamera är utrustad med TransferJet-funktionen genom att se efter om det finns ett (TransferJet)-märke på undersidan av kameran.
Genom att använda ett Memory Stick-minneskort med TransferJet-funktioner (säljs separat) går det att överföra bilder mellan TransferJet-kompatibla apparater.
Se anvisningarna som medföljer Memory Stick-minneskort med TransferJet-funktioner för närmare detaljer om TransferJet.
 1. Sätt i ett Memory Stick-minneskort med TransferJet i kameran.

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

 1. MENU (Skicka med TransferJet) önskat läge på styrratten

 1. Överför bilder genom att placera kameran och den andra apparaten med (TransferJet)-märkena så nära varandra som möjligt.

Det hörs en bekräftelsesignal när anslutningen har upprättats.

(Denna bild)
Används för att skicka den bild som visas för tillfället i enbildsläget.
(Flera bilder)
Det går att välja och skicka flera bilder på en gång.
Efter steg 3, välj en bild som du vill skicka och tryck på .
För att ångra ett val trycker man en gång till på så att -markeringen försvinner.
MENU [OK]

Observera
 • Det går bara att överföra stillbilder.

 • Upp till 10 bilder går att överföra i taget. För 3D-bilder överförs dock både MPO-filen och JPEG-filen. Beroende på mottagarenheten kan det göra att upp till 20 bilder tas emot.

 • Ställ in punkten [TransferJet] på [På] under (Inställningar). [Mer information]

 • Ombord på flygplan måste du ställa in punkten [TransferJet] på [Av] under (Inställningar) [Mer information]. Följ dessutom alltid de regler som gäller på det ställe där du använder kameran.

 • Anslutningen avbryts om överföringen inte går att utföra inom ungefär 30 sekunder. Välj i så fall [Ja] och passa ihop de två (TransferJet)-märkena på kameran och den andra apparaten igen.

 • Memory Stick-minneskort med TransferJet och kameramodeller med TransferJet-funktioner säljs inte i somliga länder i områden på grund av lokala lagar och bestämmelser.

 • Ställ in [TransferJet]-funktionen på [Av] i andra länder och områden än där du köpte kameran. I vissa länder och områden kan det medföra skadeståndsansvar om man använder TransferJet-funktionen, på grund av lokala restriktioner för överföring av elektromagnetiska vågor.

För att ta emot bilder med hjälp av TransferJet

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

 1. Passa ihop (TransferJet)-märkena på kameran och den sändande apparaten för att ta emot bilder.

Det hörs en bekräftelsesignal när anslutningen har upprättats.
Tips för att lyckas med att sända och ta emot data
Passa ihop (TransferJet)-märkena på kameran och den andra apparaten så nära varandra som möjligt.
 • Överföringshastigheten och räckvidden varierar beroende på vinkeln mellan (TransferJet)-märkena.

 • Det kan hända att man behöver flytta kameran eller ändra dess vinkel för att kommunikationen ska upprättas.

 • Det går lättare att sända och ta emot data om man lägger kamerorna parallellt med varandra med (TransferJet)-märkena på det sätt som visas i figuren.

Observera
 • Endast bilder som går att spela upp på kameran går att sända eller ta emot.

 • Den här kameran kan bara ta emot JPEG-filer och MPO-filer.

 • Om det uppstår ett bilddatabasfilfel medan en fil håller på att lagras, tänds en skärm för återställning av bilddatabasfilen.

 • Bilder som inte går att registrera i bilddatabasfilen går att spela upp med hjälp av [Mappvisning (Stillbilder)].

För att använda andra TransferJet-kompatibla apparater som finns i handeln

Genom att använda andra TransferJet-kompatibla apparater som finns i handeln går det att överföra bilder till en dator och skicka data på andra kul sätt.
Se bruksanvisningen till den andra TransferJet-kompatibla apparaten för närmare detaljer.
 • Ha följande punkter i åtanke när du använder TransferJet-kompatibla apparater.

 • Ställ in kameran på uppspelningsläget innan du börjar.

 • Om ingen bild visas så tryck på MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [LUN-inställning] [Enkelt].

 • Medan kameran är ansluten går det inte att skriva eller radera data i kameran.

 • Avbryt inte anslutningen under pågående import av bilder till ”PlayMemories Home”.

Se även