Radera

Används för att välja oönskade bilder och radera dem. Det går även att radera bilder med hjälp av raderingsknappen.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU (Radera) önskat läge på styrratten

  1. [OK]


(Allt utom denna bild)
Används för att radera alla bilder i burstgruppen utom den bild som är vald i läget Visa grupp för kontin. tagning.
(Alla bilder i grp. för K. tagn.)
Används för att radera alla bilder i vald burstgrupp på en gång.
(Denna bild)
Används för att radera den bild som visas för tillfället i enbildsläge.
(Flera bilder)
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
Efter steg 2, välj en bild som du vill radera och tryck på .
För att ångra ett val trycker man en gång till på så att -markeringen försvinner.
MENU [OK]
(Alla bilder från detta datum)
(Alla i mappen)
(Alla filer för AVCHD-visning)
Används för att radera alla stillbilder och filmer i vald mapp eller inom valt datumområde, eller alla AVCHD-filmer på en gång.

Observera
  • I det enkla läget går det att välja antingen [1 bild] eller [Alla].

  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning.

Se även