Visningssätt

Används för att välja visningsformat för bilder.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU (Visningssätt) önskat läge på styrratten


(Datumvisning)
Bilderna visas efter datum.

(Mappvisning (Stillbilder))
Stillbilder visas.

(Mappvisning (MP4))
Filmer i MP4-format visas.

(AVCHD-visning)
Filmer i AVCHD-format visas.

Observera
  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning.

Hur man tänder kalendern

  1. MENU (Visningssätt) [Datumvisning] på styrratten

  1. Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan () upprepade gånger tills kalendern visas.

Använd styrratten för att välja /, och välj sedan den månad du vill visa. Välj datum och tryck på för att se bilderna för valt datum i indexläge.

Uppspelning av bilder som är tagna med en annan kamera

Den här kameran skapar en bilddatabasfil på minneskortet för att lagra och spela upp bilder. Om kameran upptäcker bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen på minneskortet, tänds en registreringsskärm med meddelandet ”Okända filer upptäckta Importerar filer”.
Om du vill titta på oregistrerade bilder så registrera dem först genom att välja [OK].
  • Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket för att registrera bilder. Om batteripaketet är alltför svagt när man registrerar bilder kan det hända att det inte går att överföra alla data eller att data blir förstörda om batteriströmmen tar slut.