Visa grupp för Kontin. tagning

Det går att välja om burstbilder ska visas gruppvis eller var för sig under uppspelningen.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU (Visningssätt) [Datumvisning] på styrratten

  1. MENU (Visa grupp för Kontin. tagning) önskat läge


(Visa endast huvudbilden)
Burstbilderna grupperas, och sedan visas bara huvudbilden.
  • När ansiktsavkänning används i burstläget avgör kameran vilken som är den bästa bilden och visar den som huvudbild. När ansiktsavkänning inte används visas den första bilden i burstgruppen som huvudbild.


(Visa all)
Alla burstbilderna visas i tur och ordning.

Se även