Skydda

Används för att skydda lagrade bilder från att bli raderade av misstag.
Märket visas för registrerade bilder.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU (Skydda) önskat läge på styrratten

  1. [OK]


(Denna bild)
Används för att skydda den bild som visas för tillfället i enbildsläge.
(Flera bilder)
Används för att välja och skydda flera bilder på en gång.
Efter steg 2, välj en bild som du vill skydda och tryck på .
För att ångra ett val trycker man en gång till på så att -markeringen försvinner.
MENU [OK]
(Väljer alla bild. för Kont. tagn.)
Används för att skydda alla bilder i vald burstgrupp på en gång i burstgruppsvisningsläget.
(Avm. alla bild. för Kont.tagn.)
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald burstgrupp på en gång i burstgruppsvisningsläget.

Observera
  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning.

För att ta bort skyddet

Välj den bild som du vill ta bort skyddet för, och lås upp den genom att trycka på på styrratten på samma sätt som för att skydda den. -indikatorn släcks och skyddet tas bort.