Utskrift (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som gör det möjligt att markera bilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare.
-markeringar (utskriftsmarkeringar) visas för registrerade bilder.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU Utskrift (DPOF) önskat läge på styrratten


(Denna bild)
Används för att markera den bild som visas för tillfället i enbildsläget för utskrift.
(Flera bilder)
Används för att markera flera bilder på en gång för utskrift.
Efter steg 2, välj en bild som du vill skriva ut och tryck på .
För att ångra ett val trycker man en gång till på så att -markeringen försvinner.
MENU [OK]

Observera
  • Det går inte att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för följande sorters bilder:

  • Filmer

  • Bilder i internminnet

  • Det går att markera upp till maximalt 999 bilder med utskriftsmarkeringar ().

Borttagning av DPOF-markeringar

Välj den bild som du vill ta bort DPOF-markeringen för, och tryck sedan på på styrratten på samma sätt som för att göra en -markering. -markeringen släcks och DPOF-registreringen annulleras.
Se även