Rotera

Används för att rotera en stillbild. Använd den här funktionen för att se bilder som är tagna på höjden på rätt håll utan att behöva vrida på kameran.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU (Rotera) på styrratten

  1. Tryck på på styrratten.

Stillbild vrids moturs.
Om du vill vrida bilden en gång till så upprepa steg 3.
Observera
  • Det går inte att rotera följande sorters bilder:

  • 3D-bilder

  • Filmer

  • Bilder som visas i en burstgrupp

  • Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.

  • När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på mjukvaran.