MENU-punkter som bara går att ställa in i vissa visningslägen

I nedanstående tabell anger en bock inställningar som du själv kan ändra, medan – anger inställningar som inte går att ändra.

Menypunkter
Minneskort
Internminnet
Datum-
visning
Mapp-
visning (Stillbilder)
Mapp-
visning (MP4)
AVCHD-visning
Mapp-
visning
(Enkelt läge)
(Bildspel)
(Skicka med TransferJet)
(Radera)
(Retuschering)
(Bildeffekt)
(3D-visning)
(Visningssätt)
(Visa grupp för Kontin. tagning)
(Skydda)
Utskrift (DPOF)
(Rotera)
(Kameraguide)
(Inställningar)

Observera
  • Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen.