Filmformat

Används för att ställa in lagringsformatet för filmer.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Filmformat] önskat läge


AVCHD
AVCHD-filmer spelas in. Inspelningsformatet ställs in på AVCHD, som är lämpligt för smidig uppspelning av videobilder på en högupplösnings-TV. Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor med hjälp av programmet ”PlayMemories Home”. Det kan ta en lång stund att skapa AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 24M (FX)]-format, eftersom bildkvaliteten först måste omvandlas. Om du vill spara[AVC HD 24M (FX)]-filmer utan att omvandla bildkvaliteten så använd Blu-ray–skivor. [Mer information]

MP4
MP4 (AVC)-filmer spelas in. Används för att ställa in inspelningsformatet på MP4, som är lämpligt för filmer som ska läggas upp på webben eller skickas som e-post. Det går inte att skapa några skivor från MP4-filmer, ens genom att använda programmet ”PlayMemories Home”.

Se även