Klarbildszoom

Med hjälp av [Klarbildszoom] går det att förstora bilden med nästintill ursprunglig bildkvalitet under tagning av stillbilder.
Kameran zoomar först in bilden med ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek.
När punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På] går kameran automatiskt över till [Klarbildszoom] när zoomområdet utan försämring av den ursprungliga bildkvaliteten överskrids.
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Klarbildszoom] önskat lägeAv
[Klarbildszoom] används inte.
Bilden zoomas in med nästintill ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek. Kameran går över till [Klarbildszoom] inom det område där visas.

Observera
 • Ställ in både [Klarbildszoom] och [Digital zoom] på [Av] för att bara zooma in bilden inom det område där den ursprungliga bildkvaliteten kan bibehållas. [Mer information]

 • [Klarbildszoom]-funktionen fungerar inte i följande fall:

 • I filmläget

 • I [iPanorering]-läget

 • I [Bildeffekt]-läget

 • I [Suddig bakgrund]-läget

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

 • När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

 • När punkten [Intervall för Kontin. tagning] är inställd på [Hög] eller [Låg].

 • När (HDR-motljuskorrigering)-läget är valt bland scenlägena.

 • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Klarbildszoom].

Total zoomförstoringsgrad när [Klarbildszoom] är valt (inklusive optisk zoom upp till 5×)

Vilka förstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på bildstorleken.

Bildstorlek
Maximal förstoringsgrad
16M
Ca. 10×
10M
Ca. 12×
5M
Ca. 17×
VGA
Ca. 72×
16:9(12M)
Ca. 10×
16:9(2M)
Ca. 24×