Blundningsvarning

När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad och kameran tar en bild där motivet blundar tänds meddelandet ”Blundande öga identifierat”.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Blundningsvarning] önskat läge


Auto
Meddelandet ”Blundande öga identifierat” visas/visas inte.

Av