Skriv datum

Används för att ställa in om tagningsdatumet ska läggas på på stillbilder.
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Skriv datum] önskat lägePå ()
Tagningsdatumet läggs på.
När [På] är valt visas märket längst ner till höger på skärmen under tagningen.
I somliga tagningslägen där det inte går att lägga på datumet på bilder släcks dock -ikonen.
Av
Tagningsdatumet läggs inte på.

Observera
 • I följande fall går det inte att lägga på datumet:

 • I filmläget

 • När man tar stillbilder under pågående filminspelning (dubbelinspelning)

 • Vid tagning av panoramabilder

 • I bursttagningsläget

 • I [Enkelt läge]-läget

 • I 3D-tagningsläget

 • När väl en bild har tagits med datumet pålagt går det inte att ta bort datumet igen från bilden sedan.

 • Om man ställer in kameran på att lägga på datumet vid utskrift blir datumet tryckt dubbelt.

 • Det går inte att lägga på tagningstiden på bilden.