Panelens ljusstyrka

Skärmens ljusstyrka går att ställa in i fem nivåer från 1 till 5. Ju högre nummer, desto ljusare blir skärmen.
Ställ in ett högre nummer när du använder kameran i starkt ljus utomhus för att göra skärmen lättare att se.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Panelens ljusstyrka] önskat läge

Observera
  • Ju ljusare skärmen är, desto snabbare tar batteriströmmen slut.

  • Skärmen blir mörk om man inte gör något med kameran på en stund medan den är påslagen.

  • När överhettningsindikatorn () visas kan det hända att skärmen blir mörk oavsett vad som är inställt här. [Mer information]