Eko-läge

Används för att ställa in tiden tills skärmen blir mörk och tiden tills kameran stängs av.
Om man inte gör något med kameran på en viss tid när den är påslagen och drivs på batteripaket, släcks först skärmen och därefter stängs även kameran av automatiskt för att förhindra slöseri med batteriströmmen (den automatiska avstängningsfunktionen).
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Eko-läge] önskat lägeMax
I det här läget sparas det batteriström på ett mer effektivt sätt än i läget [Standard].
Om man inte gör något med kameran på en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget blir först skärmen automatiskt mörk innan kameran stängs av.
Standard
Om man inte gör något med kameran på en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget blir först skärmen automatiskt mörk innan kameran stängs av.
Det tar längre tid innan kameran stängs av än i [Max]-läget.

Av
Den automatiska avstängningsfunktionen används ej.

Observera
  • Under vissa förhållanden går kameran inte över i Eko-läge, som t.ex. under bildspel, när man håller på att filma, eller när kameran är ansluten till en TV eller en dator.