Inställ. för USB-ansl.

Används för att ställa in vilket USB-läge som ska användas när kameran ansluts till en dator eller någon annan USB-enhet via mikro-USB-kabeln.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Inställ. för USB-ansl.] önskat läge


Auto
Beroende på datorn eller den andra USB-apparaten som kameran ansluts till kan det hända att anslutningsläget automatiskt ställs in på [MTP] eller [Mass Storage].
När Windows 7 används ställs [MTP] in så att det går att använda de speciella funktionerna som finns i Windows 7.

MTP
Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan kameran och en dator eller en annan USB-apparat.
När Windows 7 används ställs [MTP] in så att det går att använda de speciella funktionerna som finns i Windows 7.
Om datorn använder något annat operativsystem (Vista/XP, Mac OS X) tänds AutoPlay-guiden och stillbilderna i lagringsmappen på kameran importeras till datorn.

Mass Storage
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan kameran och en dator eller en annan USB-enhet.

Observera
  • Om Device Stage* inte tänds när kameran ansluts till en Windows 7-dator, så ställ in punkten [Inställ. för USB-ansl.] på [Auto].

* Device Stage är en menyskärm som används för att hantera anslutna apparater, t.ex. en kamera. (Funktion i Windows 7)