LUN-inställning

Används för att ställa in visningssättet för det lagringsmedium som visas på datorskärmen eller någon annan bildskärm när kameran är ansluten till en dator eller en A/V-komponent via USB.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [LUN-inställning] önskat läge


Multipla
Både bilderna på minneskortet och i internminnet visas. Välj det här läget när du ansluter kameran till en dator.

Enkelt
När ett minneskort är isatt i kameran visas bilderna på minneskortet, och när inget minneskort är isatt visas bilderna i internminnet. Välj det här läget ifall varken bilderna på minneskortet eller i internminnet visas när kameran ansluts till någon annan apparat än en dator.

Observera
  • Ställ in punkten [LUN-inställning] på [Multipla] när du installerar ”PlayMemories Home”.