TransferJet

Används för att göra inställningar för TransferJet-kommunikation. TransferJet är en teknik för trådlös överföring på kort håll, som gör det möjligt att överföra data mellan två produkter som placeras nära varandra. Kontrollera om din kamera är utrustad med TransferJet-funktionen genom att se efter om det finns ett TransferJet-märke på undersidan av kameran.
Genom att använda ett Memory Stick-minneskort med TransferJet-funktioner (säljs separat) går det att överföra bilder mellan TransferJet-kompatibla apparater.
Se anvisningarna som medföljer Memory Stick-minneskort med TransferJet-funktioner för närmare detaljer om TransferJet.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [TransferJet] önskat läge


TransferJet-kommunikation används/används inte.

Av

Vad är TransferJet?
TransferJet är en funktion som gör det möjligt att dela med sig bilder genom att sända och ta emot bilddata. Sätt i ett Memory Stick-minneskort med TransferJet i kameran och passa ihop de två (TransferJet)-märkena på den här kameran och en annan apparat som också har stöd för denna funktion.
För närmare information om bildöverföring, se [Mer information].
Observera
  • I det enkla läget är punkten [TransferJet] fast inställd på [Av].

  • Ställ in punkten [TransferJet] på [Av] ombord på flygplan. Följ även i alla andra fall alltid de regler som gäller på den plats där kameran används.

  • Anslutningen avbryts om överföringen inte går att utföra inom ungefär 30 sekunder. Välj i så fall [Ja] och passa ihop de två (TransferJet)-märkena på kameran och den andra apparaten igen.

  • Memory Stick-minneskort med TransferJet och kameramodeller med TransferJet-funktioner säljs inte i somliga länder i områden på grund av lokala lagar och bestämmelser.

  • Ställ in [TransferJet]-funktionen på [Av] i andra länder och områden än där du köpte kameran. I vissa länder och områden kan det medföra skadeståndsansvar om man använder TransferJet-funktionen, på grund av lokala restriktioner för överföring av elektromagnetiska vågor.

Se även