Tappsensor

Används för att ställa in om skyddsfunktionen ska användas ifall du skulle råka tappa kameran.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Tappsensor] önskat läge


Tappsensorfunktionen används/används inte.

Av

Observera
  • Beroende på hur kameran används kan det hända att tappsensorfunktionen aktiveras även om man faktiskt inte tappar kameran.