Datum- & klockinst.

Används för att ställa om datumet och klockan.
  1. MENU (Inställningar) (Klockinställningar) [Datum- & klockinst.] önskad inställning

  1. Välj den punkt du vill ändra med hjälp av /// på styrratten.

  1. Tryck på / på styrratten eller vrid på styrratten för att ställa in siffervärdet.

  1. [OK]


Tidsvisningsformat
Används för att ställa in datum- och tidsvisningsformatet.
Sommartid
Används för att slå [På]/[Av] sommartid.
Datum&klocka
Används för att ställa in datumet och ställa klockan.