För att titta på bilder på en högupplösnings-TV via en HDMI-kabel (säljs separat)

Anslut kameran till en HD-TV (högupplösnings-TV) som är försedd med ett HDMI-uttag via en HDMI-kabel (säljs separat).
 1. Stäng av både kameran och TV:n.

 1. Koppla ihop HDMI-uttaget på kameran (A) med TV:ns HDMI-uttag (B) med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat) (C).

 1. Slå på TV:n och ställ in ingången.

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att slå på kameran.

Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Välj önskad bild med styrratten.
”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta kameran till en Sony TV som är kompatibel med ”PhotoTV HD” via en HDMI-kabel (säljs separat) kan du uppleva dina foton på ett helt nytt och bekvämt sätt i full högupplösning.
 • ”PhotoTV HD” ger skarpa detaljer och subtila texturer och färgnyanser.

 • När kameran är ansluten till en Sony-TV som är kompatibel med Video A via en HDMI-kabel ställs TV:n automatiskt in på den lämpligaste bildkvaliteten för stillbilder. När TV:n ställs in på videoläget, ställs bildkvaliteten in på det lämpligaste läget för filmer.

 • Vid uppspelning av AVCHD-filmer rekommenderar vi att du ställer in punkten [Visningssätt] på [AVCHD-visning].

 • Se bruksanvisningen till TV:n för närmare detaljer.

Observera
 • Bilder som är lagrade i [VGA]-format går inte att spela upp i HD-format.

 • Punkten [Pip] blir fast inställd på [Slutare].

 • Anslut inte kameran till övrig utrustning via båda utgångarna samtidigt. När kameran är ansluten till TV:n via utgångarna också syns det ingen bild och hörs inget ljud. Sådan anslutning kan även orsaka problem på kameran eller övrig ansluten utrustning.

 • Det kan hända att den här kameran inte fungerar ordentligt tillsammans med somliga HD-TV-apparater. Det kan t.ex. hända att det inte syns någon bild på högupplösnings-TV:n eller inte hörs något ljud.

 • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon.

 • Använd en kabel med en HDMI-minikontakt i ena änden (för kameran) och en kontakt som passar i uttaget på TV:n i den andra änden. Det går inte att spela upp bilder på en TV som inte har någon HDMI–ingång.

 • När man filmar med kameran ansluten till TV:n via en HDMI-kabel (säljs separat) kan det hända att inspelningen automatiskt avbryts efter en viss tid för att skydda kameran.

 • Öppna HDMI-locket helt och hållet när du sätter i HDMI-kabeln i kameran.

Se även