För att titta på bilder på en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV

Om du har en TV som har stöd för ”BRAVIA” Sync (är kompatibel med SYNC MENU-funktioner) kan du styra kamerans uppspelningsfunktioner med fjärrkontrollen till TV:n genom att ansluta kameran till TV:n via en HDMI-kabel (säljs separat).
  1. Koppla ihop HDMI-uttaget på kameran (A) med TV:ns HDMI-uttag (B) med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat) (C).

  1. Slå på TV:n och ställ in ingången.

  1. Tryck på (uppspelning)-knappen på kameran för att slå på kameran.

  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [KONTR. FÖR HDMI] [På]

  1. Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll för att välja önskat läge.


Meny
Funktion
Bildspel med musik
Används för att automatiskt spela upp bilder med ljudeffekter eller bakgrundsmusik i en oavbruten loop.
Enbildsvisning
Används för att bara spela upp en bild i taget.
Indexvisning
Används för att se flera bilder på en gång.
3D-visning
Används för att spela upp 3D-bilder som är tagna i 3D-tagningsläget.
Radera
Används för att radera lagrade bilder.
Uppspelningszoom
Används för att förstora bilden vid uppspelningen.
Rotera
Används för att rotera en stillbild.
Visningssätt
Används för att välja visningsformat för att se flera bilder på en gång.
Avsluta
Används för att avsluta uppspelningsmanövrerna.

Observera
  • När kameran är ansluten till en TV via en HDMI-kabel går det bara att använda ett begränsat antal funktioner.

  • När kameran är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV går det att styra den med TV:ns fjärrkontroll. Se bruksanvisningen till TV:n för närmare detaljer.

  • Om kameran beter sig på något konstigt sätt när du styr den med fjärrkontrollen till TV:n, t.ex. när den är ansluten via HDMI till en TV av något annat fabrikat, så tryck på MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [KONTR. FÖR HDMI] [Av].

  • När kameran är i det enkla läget visas inte SYNC MENU på TV:n.

  • Öppna HDMI-locket helt och hållet när du sätter i HDMI-kabeln i kameran.