Installation av ”PlayMemories Home” (Windows)

 1. Slå på kameran och datorn, och anslut sedan kameran till datorn med hjälp av en mikro-USB-kabel (medföljer) (A).

Windows 7: Device Stage visas på datorns skärm.
 1. Windows 7: Välj ”PlayMemories Home” på Device Stage-skärmen.
  Windows XP/Windows Vista: Klicka på [Dator] (i Windows XP: [Den här datorn]) [PMHOME], och dubbelklicka på [PMHOME.EXE].

 1. Fortsätt med installationen enligt anvisningarna på skärmen.

När installationen är klar startar ”PlayMemories Home” (Lite-version).
 • En guideskärm för installation av de ”utökad funktionna” i ”PlayMemories Home” visas på datorskärmen. Fortsätt med installationen enligt anvisningarna på skärmen.

 • För att det ska gå att installera de ”utökad funktionna” måste datorn vara ansluten till Internet. Om du startar programmet utan att installera de funktionerna kommer installationsguiden att tändas när du klickar på en funktion som bara går att använda med hjälp av de ”utökad funktionna”.

 • För närmare detaljer om ”PlayMemories Home”, se (Hjälpguide för PlayMemories Home) eller följande supportsida för PlayMemories Home (endast på engelska):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Observera
 • Logga in som administratör.

 • Ställ in MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [LUN-inställning] på [Multipla].

 • Om Device Stage inte aktiveras i Windows 7, så klicka på [Dator], dubbelklicka på kameraikonen [PMHOME.EXE].

 • Det kan hända att den mest grundläggande Device Stage–skärmen som inte innehåller någon information om någon viss modell visas, beroende på inställningarna för Windows 7 på din dator Ladda i så fall ner den senaste informationen enligt anvisningarna på skärmen.

 • Det kan hända att datorn behöver startas om. Om det tänds ett bekräftelsemeddelande som uppmanar till omstart, så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen.

 • Det kan hända att även DirectX installeras samtidigt, beroende på datorns systemmiljö.

 • ”PlayMemories Home” går inte att använda på Mac. Använd de program som fanns förinstallerade i din Mac för att spela upp bilder på den.

 • Om programmet ”PlayMemories Home” redan är installerat på datorn, så anslut kameran till datorn och registrera kameran i ”PlayMemories Home”. Då aktiveras de tillgängliga funktionerna.

 • Om programmet ”PMB (Picture Motion Browser)” redan är installerat på datorn, kommer det att skrivas över och ”PlayMemories Home” att installeras i stället. Det kan hända att somliga funktioner i ”PMB” upphör att gå att använda.

För att starta ”PlayMemories Home” (Windows)

 1. Dubbelklicka på (PlayMemories Home) på skrivbordet.

 • För att starta ”PlayMemories Home” från startmenyn väljer man [Start] [Alla program] (PlayMemories Home).

Hur man öppnar ”Hjälpguide för PlayMemories Home” (Windows)

 1. Dubbelklicka på (Hjälpguide för PlayMemories Home) på skrivbordet.

 • För att starta ”Hjälpguide för PlayMemories Home” från startmenyn väljer man [Start] [Alla program] [PlayMemories Home] [Hjälpguide för PlayMemories Home].