Mjukvara för Mac

Se följande webbsida för närmare detaljer om mjukvara för Mac-datorer:
  • För att komma till ovanstående webbsida kan du ansluta kameran till din Mac-dator och klicka på [FOR_MAC.URL] i [PMHOME]. Ställ in MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [LUN-inställning] på [Multipla].

Observera
  • Vilken mjukvara som finns tillgänglig varierar i olika områden.