Anslutning av kameran till datorn

  1. Anslut kameran till din dator med hjälp av en mikro-USB-kabel (medföljer) (A).

  • När kameran ansluts till datorn via en mikro-USB-kabel förses kameran med ström från datorn om punkten [USB-strömförsörjn.] är inställd på [På]. ([På] är standardinställningen.)

Se även