Val av metod för att skapa en filmskiva

Du kan skapa en skiva från AVCHD-filmer som är inspelade med den här kameran.
Välj en lämplig metod som passar till din skivspelare.
Se ”Hjälpguide för PlayMemories Homeen” för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av ”PlayMemories Home”.
Se [Mer information] angående hur man importerar filmer till datorn.

Skivtyp/ändamål
Inspelningsbar filmkvalitet
Spelare
FX
FH
HQ
För att spara bilder med högupplösningsbildkvalitet (HD)
Apparater som kan spela Blu-ray-skivor (Sony Blu-ray-spelare, PlayStation 3, osv.)
För att spara bilder med högupplösningsbildkvalitet (HD) (AVCHD-skivor)
Apparater som kan spela material i AVCHD-format (Sony Blu-ray-spelare, PlayStation 3, osv.)
För att spara bilder med standardbildkvalitet (STD)
Apparater som kan spela vanliga DVD-skivor (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor, osv.)

Egenskaper för respektive sorts skiva


Högupplösningsbildkvalitet (HD)
På Blu-ray-skivor går det att spela in filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) och längre speltid än på DVD-skivor.

Högupplösningsbildkvalitet (HD) (AVCHD skivor)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela in på brännbara DVD-skivor, t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa en skiva med högupplösningsbildkvalitet (HD).
  • Skivor med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela upp i apparater som kan hantera AVCHD-format, som t.ex. Sonys Blu-ray-spelare och PlayStation 3. Sådana skivor går inte att spela i vanliga DVD-spelare.

Standardbildkvalitet (STD)
Filmer med standardbildkvalitet (STD) går att omvandla från filmer i högupplösningsbildkvalitet (HD) och sedan spela in på brännbara DVD-skivor, t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa en skiva med standardbildkvalitet (STD).

Skivtyper som går att använda tillsammans med ”PlayMemories Home”
Följande 12 cm skivor går att använda tillsammans med ”PlayMemories Home”. Se [Mer information] för närmare information om Blu-ray-skivor.
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Går inte att skriva om.
DVD-RW / DVD+RW: Går att återanvända och skriva om.
  • Håll alltid systemmjukvaran i din Håll alltid systemmjukvaran i din PlayStation 3 uppdaterad till den senaste versionen.

  • Det kan hända att PlayStation 3 inte säljs i somliga länder eller områden.

För att skapa en skiva med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa skivor med hjälp av en Blu-ray-inspelare eller DVD-brännare. Vilka sorters skivor som går att använda varierar beroende på vilken sorts apparat som används.

Apparat
Skivtyp
Med hjälp av en Blu-ray–brännare går det att skapa Blu-ray-skivor och skivor med standardbildkvalitet (STD).
Högupplösningsbildkvalitet (HD)
Standardbildkvalitet (STD)
Med hjälp av andra DVD-brännare än DVDirect Express går det att skapa AVCHD-skivor och skivor med standardbildkvalitet (STD).
Högupplösningsbildkvalitet (HD) (AVCHD-skivor)
Standardbildkvalitet (STD)
Med hjälp av apparater som t.ex. en hårddiskinspelare går det att skapa skivor med standardbildkvalitet (STD).
Standardbildkvalitet (STD)

Observera
  • Se bruksanvisningen till den apparat du använder för närmare detaljer om hur man bränner skivor.

  • Om du vill bränna en skiva med hjälp av Sony DVDirect (DVD-inspelningsprogram) så använd DVD-brännarens minneskortfack eller anslut DVD-brännaren via USB för att överföra data.

  • Om du använder Sony DVDirect (DVD-inspelningsprogram) så kontrollera att dess firmware är uppdaterad till den senaste versionen.