För att kopiera filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) till DVD-skivor (AVCHD-skivor)

Det går att skapa AVCHD-skivor med HD-bildkvalitet från AVCHD-filmer som importerats till en dator med hjälp av programmet ”PlayMemories Home”.
 1. Slå på datorn och lägg i en oinspelad DVD-skiva i datorns DVD-enhet.

 1. Starta ”PlayMemories Home”.

 1. Klicka på (Skapa skivor).

 1. Välj [Skivor med AVCHD-format (HD)] på rullgardinsmenyn över skivtyper.

 1. Välj den AVCHD-film som ska skrivas på skivan.

 1. Klicka på [Lägg till].

 • Det går även att lägga till AVCHD-filmer genom att dra och släppa dem.

 1. Skapa skivan enligt anvisningarna på skärmen.

För att spela en AVCHD-skiva i en dator
AVCHD-skivor går att spela upp på en dator med hjälp av ”PlayMemories Home”. Välj den skivenhet där du lade i DVD-skivan i ”PlayMemories Home” och klicka på [Player for AVCHD].
Se ”Hjälpguide för PlayMemories Home” för närmare detaljer.
 • Det kan hända att bilden inte spelas upp på ett smidigt sätt beroende på datormiljön.

Observera
 • Kontrollera att de ”utökad funktionna” i ”PlayMemories Home” redan är installerade. [Mer information]

 • Följande sorters bilder går inte att lagra på AVCHD-skivor:

 • Stillbilder

 • MP4-filmer

 • Det kan ta en lång stund att skapa AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 24M (FX)]-format, eftersom bildkvaliteten först måste omvandlas. Använd Blu-ray-skivor för att spara [AVC HD 24M (FX)]-filmer utan att omvandla bildkvaliteten.

 • Det kan ta en stund att skapa en skiva.