Batteripaket och strömförsörjning

Det går inte att sätta i batteripaketet i kameran.
 • Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll, och stick sedan in det tills batteriutmatningsknappen låses.

Det går inte att slå på kameran.
 • Efter det att man har satt i batteripaketet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på.

 • Kontrollera att batteripaketet är isatt på rätt sätt.

 • Det här batteripaketet laddas ur av sig själv även om det inte används. Ladda upp batteripaketet innan det ska användas.

 • Batteripaketets kontakter är smutsiga. Torka försiktigt bort eventuell smuts med en mjuk duk.

 • Kontrollera att batteripaketet är av typ NP-BN eller NP-BN1.

Kameran stängs plötsligt av.
 • Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteripaketets temperatur för att skydda kameran. I så fall visas ett meddelande på skärmen innan kameran stängs av.

 • Om man inte gör något med kameran på en viss tid medan den är påslagen och punkten [Eko-läge] är inställd på [Standard] eller [Max], stängs kameran automatiskt av för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen.

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.
 • Detta kan inträffa när kameran används på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe.

 • Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen dags att köpa ett nytt batteripaket.

Kamerans ström/uppladdningslampa blinkar medan batteripaketet håller på att laddas upp.
 • Kontrollera att batteripaketet är av typ NP-BN eller NP-BN1.

 • Ström/uppladdningslampan på kameran blinkar ibland när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge. Ta i så fall av batteripaketet från kameran och sätt i det igen.

Batteripaketet är inte uppladdat trots att ström/uppladdningslampan har släckts och uppladdningen är färdig.
 • Detta inträffar om batteripaketet laddas upp på ett alltför kallt eller varmt ställe. Ladda upp batteripaketet inom det angivna temperaturområdet på 10°C till 30°C.