Tagning av stillbilder/inspelning av filmer

Det går inte att lagra några bilder.
 • Om bilderna lagras i internminnet trots att ett minneskort är isatt i kameran, så kontrollera att minneskortet är isatt så långt det går i kameran.

 • Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på minneskortet. Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande:

 • Byt minneskort.

 • Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.

 • Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:

 • ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”

 • SD-minneskort, SDHC-minneskort eller SDXC-minneskort (Klass 4 eller snabbare)

Leendeavkänningsfunktionen fungerar inte.
Funktionen mot suddiga bilder fungerar inte.
 • Det kan hända att funktionen mot suddiga bilder inte fungerar ordentligt för nattscener.

 • Tryck först ner avtryckaren halvvägs innan du tar bilden.

Lagringen tar lång tid.
 • När slutartiden blir långsammare än en viss tid, t.ex. vid tagning på mörka ställen, minskar kameran automatiskt störningarna i bilden. Denna funktion kallas för slutarbrusreducering och gör att tagningen tar längre tid.

Bilden är oskarp.
 • Motivet är för nära. Se till att objektivet är längre bort från motivet vid tagningen än näravståndet, som är ungefär 5 cm (på W-sidan)/1 m (på T-sidan) från linsytan.

 • Något av lägena (Nattmotiv), (Landskap) eller (Fyrverkeri) är valt bland scenlägena under stillbildstagning.

Zoomen fungerar inte.
 • Den optiska zoomen går inte att använda i följande fall:

 • I [iPanorering]-läget

 • I [3D-panorering]-läget

 • I [Multivinkelsvepning]-läget

 • De andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen går inte att använda i följande fall:

 • I [Bättre autojustering]-läget

 • I [Suddig bakgrund]-läget

 • När (HDR-motljuskorrigering)-läget är valt bland scenlägena.

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

 • När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att slå på.
 • Ansiktsavkänning går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och mätmetoden är inställd på [Multi].

Blixten fungerar inte.
 • Det går inte att använda blixten:

 • Vid tagning i bakgrundssuddighetsläget

 • Något av lägena (Anti-rörelseoskärpa), (Nattmotiv), (Handskymning), (Hög känslighet) eller (Fyrverkeri) är valt bland scenlägena.

 • I panoreringsläget.

 • Vid tagning i 3D-läget

 • När filmläget är valt.

 • Ställ in blixten på [På] när något av lägena (Landskap), (Gourmet), (Husdjur), (Strand), (Snö) eller (Undervatten) är valt bland scenlägena. [Mer information]

Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.
 • Partiklar i luften (damm, pollen, osv.) eller föremål som flyter omkring i vattnet framför kameran har reflekterat blixtljuset så att de kommit med i bilden. Detta fenomen beror inte på något fel. [Mer information]

Närbildsläget (makroläget) fungerar inte.
 • Kameran ställer in skärpan automatiskt. Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där. Det kan ta en liten stund att ställa in skärpan för motiv som är väldigt nära kameran.

 • Något av lägena (Landskap), (Nattmotiv) eller (Fyrverkeri) är valt bland scenlägena.

Datumet och tidpunkten visas inte på skärmen.
 • Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning.

Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt.
Färgerna i bilden är fel.
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
 • Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.

Det syns en mörk skugga i bilden.
 • Beroende på hur ljust motivet är kan det uppstå en mörk skugga när bländaren ändras. Detta fenomen beror inte på något fel.

Röda ögon i bilden.
 • Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd.

 • Öka belysningen i rummet och ta om bilden.

 • Retuschera bilden med hjälp av [Retuschering] [Rödögekorrigering] på visningsmenyn [Mer information], eller rätta till den med hjälp av ”PlayMemories Home” [Mer information].

Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
 • Detta fenomen beror inte på något fel. Prickarna blir inte inspelade.

Det går inte att ta flera bilder i följd.
 • Batteripaketet är för svagt. Sätt i ett uppladdat batteripaket.

Samma bild tas flera gånger.
 • Ställ in punkten [Inställningar Kontin. tagning] på [Enkeltagning]. [Mer information]