Uppspelning av bilder

Det går inte att spela upp bilder.
 • Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går i kameran.

 • Mapp/filnamnet har ändrats på datorn.

 • Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

 • Använd ”PlayMemories Home” för att spela upp bilder som är lagrade på en dator på den här kameran. Använd programmen som fanns förinstallerade i din Mac för att spela upp bilderna.

Stereobilder går inte att spela upp på kameran.
 • Stereobilder går bara att spela upp på den här kameran om de är tagna i Multivinkelsvepningsläget.

 • En 3D-bild består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på en dator kan det hända att kameran inte fungerar som den ska.

Datumet och klockan visas inte.
 • Skärmen är inställd på att enbart visa bilder. Tryck på (Skärminställning) på styrratten för att se informationen. [Mer information]

Det hörs ingen musik under bildspel.
 • Bildspelet spelas upp med hjälp av [Kontinuerlig uppspelning]. Välj [Bildspel med musik] och starta bildspelet.

 • Överför musikfiler till kameran med hjälp av ”Music Transfer”. [Mer information]

Bilden visas inte på TV-skärmen.
 • För att det ska gå att titta på filmer måste kameran och TV:n vara inställda på samma TV-system. [Mer information]

3D-bilderna visas inte på TV-skärmen trots att kameran är inställd på [3D-visning].
 • Kontrollera att TV:n är inställd på att visa 3D-bilder.